Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r18169,Prace-utrzymaniowe-konserwacyjno-udroznieniowe-rzek-i-zbiornikow-wodnych-na-tere.html