Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r17125,Poprawa-retencyjnosci-zlewni-rzeki-Mlynowka-Kucobska-poprzez-naprawe-zastawki-z-.html