Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r14711,Wykonanie-ekspertyzy-technicznej-dla-jazu-quotBlizniaquot.html