Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r14703,Prace-utrzymaniowe-konserwacyjno-udroznieniowe-rzek-na-terenie-dzialania-Zarzadu.html