Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r14276,Utrzymanie-rzek-na-terenie-dzialania-Zarzadu-Zlewni-w-Sieradzu-Nadzor-Wodny-Rado.html