Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r14150,Adaptacja-pomieszczen-w-Skeczniewie-do-potrzeb-Archiwum-Zakladowego.html