Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13646,Wykonanie-dokumentacji-wraz-z-uzyskaniem-niezbednych-decyzji-administracyjnych-d.html