Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12818,Poprawienie-zdolnosci-retencyjnej-zlewni-rzeki-Myi.html