Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r11815,Awaryjne-zabezpieczenie-lewej-i-prawej-skarpy-rzeki-Ner.html