Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r10916,Remonty-zapleczy-socjalno-gospodarczych-i-pomieszczen-pracowniczych-oraz-budynko.html