Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r10850,Naprawa-instalacji-alarmowych-i-monitoringu-wizyjnego-wraz-z-wymiana-wadliwych-p.html