Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r10577,Wykonanie-robot-udroznieniowych-koryta-rzeki-Wiercica.html