Informacja o zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami znajduje się pod adresem:

Remont dachu w budynku Zarządu Zlewni w Poznaniu - Zapytania ofertowe i konkursy - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie