Informacja o zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami znajduje się pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r18296,Remont-dachu-w-budynku-Zarzadu-Zlewni-w-Poznaniu.html