Informacja o zapytaniu ofertowym wraz załącznikami znajduje się pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r15778,Remont-jazu-rzeka-Pogona-w-km-15262.html