Informacja o zapytaniu ofertowym wraz załącznikami znajduje się pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r10921,Remont-lodzi-motorowych-Zarzadu-Zlewni-w-Poznaniu.html