Informacja o zapytaniu ofertowym wraz załącznikami znajduje się pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r10258,Remont-jazu-rzeka-Kopla-I-w-km-27585.html