Informacja o zapytaniu ofertowym wraz załącznikami znajduje się pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r6220,Awaryjne-udroznienie-Koscianskiego-Kanalu-Obry-w-km-4940-9500.html