Informacja o zapytaniu ofertowym wraz załącznikami znajduje się pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r5852,Pompownie-NW-Koscian-remont-pompowni.html