Informacja o zapytaniu ofertowym wraz załącznikami znajduje się pod adresem:

 https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r5846,Remont-Jazu-Koscianski-Kanal-Obry-7350.htm