Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostepne są pod adresem:  http://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r4742,Badania-i-naprawy-stacji-transformatorowych-1504-kV-na-obiektach-hydrotechniczny.html