Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

http://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r4324,Wywoz-skratek-n-przepompowni-na-terenie-dzialania-ZZ-w-Kole.html