Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

http://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r4113,Awaryjne-udroznienie-Kanalu-Dymacz-w-km-0000-0400-i-1000-2600.html