Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

http://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r4016,Zakup-akcesoriow-niezbednych-do-utrzymania-drogi-wodnej-Kanalu-Slesinskiego.html