Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

http://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r3971,Awaryjne-udroznienie-Kanalu-Gutowskiego-w-miescie-Wrzesnia-na-dlugosci-20-km.html