Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

http://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r3667,Awaryjne-udroznienie-odcinka-ujsciowego-Kanalu-Bylice-w-km-0000-6500.html