Sprzedaż drewna powalonego, uszkodzonego przez bobry, pozyskanego w systemie PKN (pozyskanie kosztem i staraniem Nabywcy – samowyrobu), rosnącego na działce rz. Powa obręb Stare Miasto, gm. Stare Miasto - teren NW Konin.

Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji: Aukcja odbędzie się w siedzibie Nadzoru Wodnego Konin ul. Okólna 59, 62-510 Konin w dniu 19.02.2024r. o godz.10.00