Sprzedaż drewna na pniu, pozyskanego w systemie PKN (pozyskanie kosztem i staraniem Nabywcy – samowyrobu), zlokalizowanego na działce Zbiornika Słupeckiego dz. o nr geodezyjnym 439/4 obręb Miasto Słupca, gm. Miejska Słupca - teren NW Słupca”.

Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji: Aukcja odbędzie się w siedzibie Nadzoru Wodnego Słupca Traugutta 80, 62-400 Słupca w dniu 22.11.2023r. o godz. 09.00