Sprzedaż majątku ruchomego –"Sprzedaż drewna na pniu, pozyskanego w systemie PKN (pozyskanie kosztem i staraniem Nabywcy – samowyrobu), zlokalizowanego na działkach Jeziora Powidzkiego o nr geodezyjnych 816/6 i 816/7, obręb Powidz, gm. Powidz, stanowiących grunty będące własnością PGW Wody Polskie - teren NW Słupca”

Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji: Aukcja odbędzie się w siedzibie Nadzoru Wodnego Słupca Traugutta 80, 62-400 Słupca w dniu 15.11.2023r. o godz. 09.00