Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r17952,Awaryjna-odcinkowa-konserwacja-rzeki-Janowka-m-Janow-gm-Brudzew.html