Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r17895,Awaryjna-zabudowa-trzech-wyrw-w-korycie-rzeki-Kielbaska-Duza-w-km-1800-do-18270-.html