Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r17747,Wykonanie-dokumentacji-wykonawczo-kosztorysowej-na-remont-zapory-bocznej-zbiorni.html