Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r17230,Usuniecie-przeszkod-nawigacyjnych-na-srodladowej-drodze-wodnej-rz-Warty.html