Dokumenty związane  z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

 

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r14090,Prace-utrzymaniowe-konserwacyjno-udroznieniowe-rzek-na-terenie-dzialania-ZZ-Kolo.html