Dokumenty związane z postepowaniem tj. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13561,Prace-konserwacyjne-na-przepompowniach-na-terenie-ZZ-w-Kole.html