Dokumenty związane  z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13474,Odpiaszczanie-kanalow-odplywowych-z-przepompowni-na-terenie-ZZ-w-Kole.html