Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12273,Odbudowa-zasobow-wodnych-jezior-Pojezierza-Gnieznienskiego-obiekty-w-kompetencji.html