Dokumenty związane  z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem: