Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r5268,Zakup-materialow-eksploatacyjnych-sluzacych-biezacemu-utrzymaniu-drogi-wodnej-rz.html