Ofertę należy złożyć do dnia 09.12.2020 roku, do godziny 13:00,

w siedzibie Zrządu Zlewni w Kalisz, ul. Skarszewska 42 A, 62-800 Kalisz 

z dopiskiem „Przetarg PO.ZPU.2.561.3m.2020.AM na sprzedaż drewna opałowego"