Ofertę należy złożyć do dnia 15.02.2024 roku, do godziny 10:00,

w siedzibie Zrządu Zlewni w Kalisz, ul. Skarszewska 42 A, 62-800 Kalisz

z dopiskiem " Sprzedaż drewna opałowego należącego do PGW WP Zarząd Zlewni w Kaliszu - przetarg II - NW JAROCIN"

Zapytanie ofertowe PO.ZPU.2.561.3.1.2023_2024.KK wraz z załącznikami zostało ogłoszone na stronie BIP tj.:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu/845686_zz-kalisz-ogloszenie-o-przetargu-na-zbycie-majatku-ruchomego.html