Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług serwisowych, przeglądów i napraw pojazdów służbowych użytkowanych przez Zarząd Zlewni w Kaliszu w roku 2021:

- Hyundai Tucson nr rej. WE 702UY, rok produkcji 2018 w Nadzorze Wodnym w Kaliszu

- Hyundai Tucson nr rej. WE 198UY, rok produkcji 2018 w Nadzorze Wodnym w Ostrowie Wielkopolskim

- Hyundai Tucson nr rej. WE 206UY, rok produkcji 2018 w Nadzorze Wodnym w Kępnie

- Hyundai Tucson nr rej. WE 048UY, rok produkcji 2018 w Nadzorze Wodnym w Pleszewie

- Hyundai Tucson nr rej. WE 724UY, rok produkcji 2018 w Nadzorze Wodnym w Jarocinie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w OPZ (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

Termin składania ofert upływa: 16.04.2021 r. godz. 10:00.

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

http://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r5228,Serwis-GWARANCYJNY-naprawy-i-przeglady-samochodow-sluzbowych-bedacych-na-wyposaz.html

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.