Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest serwis, badania techniczne i naprawa samochodów służbowych, pojazdów i sprzętu, będących w dyspozycji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp.

Zamówienie zostaje podzielone na poszczególne części:

Część nr 1) Serwis, badania techniczne i naprawa samochodów służbowych, pojazdów i sprzętu, będących na wyposażeniu ZZ w Gorzowie Wlkp., ZPH i ZPT

Część nr 2) Serwis, badania techniczne  i naprawa samochodów służbowych, pojazdów i sprzętu, będących na wyposażeniu  Nadzoru Wodnego Nowym Tomyślu, Nadzoru Wodnego w Grodzisku Wlkp., Nadzoru Wodnego w Wolsztynie

Część nr 3) Serwis, badania techniczne i naprawa samochodów służbowych, pojazdów i sprzętu, będących na wyposażeniu  Nadzoru Wodnego w Międzyrzeczu

Część nr 4) Serwis, badania techniczne  i naprawa samochodów służbowych, pojazdów i sprzętu, będących na wyposażeniu  Nadzoru Wodnego w Międzychodzie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w OPZ (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

Termin składania ofert upływa: 22.03.2021 r. godz. 11:00.

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

http://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r4848,Serwis-i-naprawa-samochodow-sluzbowych-pojazdow-i-sprzetu-bedacych-na-wyposazeni.html

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.