1. Przedmiotem zamówienia jest okresowy wywóz nieczystości pochodzenia roślinnego dopływających kanałami do stacji pomp i osadzających się na kratach wlotowych. Skratki składowane są na terenie stacji pomp.

2. Termin składania ofert upływa 24.02.2021 r. godz. 11.00

3. Dokumenty związane z postepowaniem dostepne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r4677,Wywoz-nieczystosci-osadzajacych-sie-na-kratach-wlotowych-stacji-pomp-z-terenu-Za.html

 

  Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.