„Monitorowanie systemu alarmowego sygnalizacji antywłamaniowej zainstalowanej w budynkach stacji pomp oraz budynkach administracyjnych Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp.”

Część 2- Ochrona monitoringowa pomieszczeń objętych instalacją alarmową:

- budynku mieszkalnego w Świerkocinie 45, 66-460 Witnica

- hali magazynowej w Świerkocinie 45, 66-460 Witnica.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest monitorowanie systemu alarmowego sygnalizacji włamania i napadu zainstalowanego w dwóch budynkach w miejscowości Świerkocin 45, gmina Witnica i terenu przyległego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w OPZ (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Termin składania ofert: 26.01.2021 r. do godz. 11ºº

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

http://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r4602,quotMonitorowanie-systemu-alarmowego-sygnalizacji-antywlamaniowej-zainstalowanej.html

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.