„Wywóz odpadów komunalnych dla nieruchomości ZPH Świerkocin 45 i ul. Nadbrzeżna 8, Kostrzyn nad Odrą oraz nieruchomości przy ul. Wały Jana Kazimierza 4 w Międzychodzie.
w latach 2021-2023” z podziałem na części:

Część 1 – Wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości Nadzoru Wodnego w Międzychodzie przy ul. Wały Jana Kazimierza 4 Międzychód

Część 2 – Wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości ZPH Świerkocin 45 i ul. Nadbrzeżna 8, Kostrzyn nad Odrą

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze i wywozie odpadów komunalnych stałych zmieszanych oraz segregowanych do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych właściwej dla obiektów Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert upływa 05.01.2021 r. godz. 11:00

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

http://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r4442,Wywoz-odpadow-komunalnych-dla-nieruchomosci-ZPH-Swierkocin-45-i-ul-Nadbrzezna-8-.html

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.