Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie autoryzowanych, gwarancyjnych przeglądów serwisowych samochodów Hyundai Tuscon zgodnie z wymogami producenta pojazdu w autoryzowanym przez Hyundai warsztacie samochodowym. Przegląd po dwuletnim okresie użytkowania.

Termin składania ofert upływa: 14.12.2020 r. godz. 11:00

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

http://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r4228,Wykonanie-autoryzowanych-gwarancyjnych-przegladow-serwisowych-samochodow-Hyundai.html

 

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.