Przedmiotem zamówienia jest:

Część 1 - Przegląd serwisowy kotła gazowego firmy Buderus o mocy 50 kW
z palnikiem nadmuchowych wraz z czyszczeniem części ogniowej kotła, regulacją palnika i ustawień automatyki kotłowej, pomiary kontrolne i regulacyjne.

Część 2 - Przegląd serwisowy kotła  firmy TOWER o mocy 28 kW na paliwo olejowe z palnikiem nadmuchowym olejowym, wymiana dyszy olejowej, filtra olejowego, czyszczenie części ogniowej kotła, regulacją palnika i ustawień automatyki kotłowej, pomiary kontrolne i regulacyjne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w OPZ - załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Termin składania ofert upływa: 04.12.2020 r. godz. 11:00

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

http://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r4087,Przeglad-kotlowni-gazowej-w-budynku-przy-ul-Waly-Jana-Kazimierza-4-w-Miedzychodz.html

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.