Nazwa postępowania: Projekt techniczno-wykonawczy na remont śluzy na dopływie z polderu z Ługów Górzyckich.

Termin i godzina składania ofert: 3 sierpnia 2020 r., godz. 11.00

Termin i godzina otwarcia ofert: 3 sierpnia 2020 r., godz. 11.30