Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego 28 szt. budynków stacji pomp i 5 szt. budynków gospodarczo-garażowych przy stacjach pomp na terenie ZZ Gorzów Wlkp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w OPZ (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego).

Termin składania ofert upływa: 30.07.2020 r. godz. 12:00.

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r641,Wykonanie-okresowej-rocznej-kontroli-stanu-technicznego-obiektow-budowlanych-sta.html

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.